اولویت اصلی بانک سپه حمایت از تولید و صنایع مولد
در بازدید مدیرعامل بانک سپه از شعبه مستقل نگین مطرح شد

اولویت اصلی بانک سپه حمایت از تولید و صنایع مولد

اخبار پولی مالی- اولویت اصلی بانک سپه را تحقق شعار حمایت اقتصادی عنوان کرد و از آمادگی کامل برای ارائه خدمات و تسهیلات به تولیدکنندگان و صنایع مولد است.