دارنده بزرگ‌ترین معدن سیلیس کشور به فرابورس می‌آید
صنایع فروآلیاژ ایران در آستانه عرضه اولیه

دارنده بزرگ‌ترین معدن سیلیس کشور به فرابورس می‌آید

اخبار پولی مالی_ در اختیار داشتن بزرگ‌ترین معدن تولید فروسیلیس کشور، صادرات به 27 کشور دنیا و سهم 25 درصدی از تولید داخلی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و نقاط قوت شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران است که امروز در نشست خبری ویژه عرضه اولیه سهام این شرکت، اعلام شد.