مستثنی‌شدن صنایع دارویی از آیین‌نامه تسهیلات و محدودیت سرمایه منفی
اداره کل اعتبارات پست بانک به شعب بانک ابلاغ کرد؛

مستثنی‌شدن صنایع دارویی از آیین‌نامه تسهیلات و محدودیت سرمایه منفی

اخبار پولی مالی_ اداره کل اعتبارات پست بانک ایران، بخشنامه مستثنی شدن صنایع دارویی از محدودیت‌های مربوط به سرمایه پایه منفی برخی از بانک‌های عامل و آیین‌نامه رعایت نسبت شاخص های مالی و اعتبارسنجی به مدت یکسال دیگر را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.