طرح ویژه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حمایت از کارآفرینی
جواد گلی اعلام کرد:

طرح ویژه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حمایت از کارآفرینی

اخبار پولی مالی- در سال‌های اخیر گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه مستقر در مناطق عملیاتی، طرح حمایت از کارآفرینی و اشتغال‌زایی با هدف حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط در سطح شهرستان‌های این مناطق به اجرا در آورده است.

بیمه تجارت‌نو از صنایع تولیدی و خدماتی کشور حمایت می کند
با عملیاتی کردن طرح "وام بیمه تجارت":

بیمه تجارت‌نو از صنایع تولیدی و خدماتی کشور حمایت می کند

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه تجارت‌نو با درنظر گرفتن شعار"تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها"، و با هدف حمایت از بیمه‌گذاران بزرگ اعم از صنایع تولیدی و خدماتی تلاش می کند تا خرید پوشش‌های بیمه‌ای مورد نیاز را برای بیمه‌گذاران تسهیل و ممکن سازد.