آمادگی بانک دی برای حمایت از توسعه صنایع گلستان
در دیدار استاندار گلستان و مدیرعامل بانک دی مطرح شد:

آمادگی بانک دی برای حمایت از توسعه صنایع گلستان

اخبار پولی مالی- استان گلستان دارای ظرفیت‌های زیاد اقتصادی و صنعتی است و بانک دی برای تأمین مالی طرح‌های جدید اقتصادی استان آمادگی لازم را دارد.