وبینار “سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی در صنایع بالادستی نفت؛ ضرورت و چالشها”
صندوق توسعه ملی 18 مهر برگزار می‌کند:

وبینار “سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی در صنایع بالادستی نفت؛ ضرورت و چالشها”

اخبار پولی مالی_ وبینار "سرمایه گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی در صنایع بالادستی نفت؛ ضرورت و چالشها"، با حضور پژوهشگران ارشد دانشگاه شریف به صورت مجازی برگزار می‌شود.