انتقال کارخانه‌ فولاد اکسین به خارج از استان خط قرمز ما است
نماینده اهواز:

انتقال کارخانه‌ فولاد اکسین به خارج از استان خط قرمز ما است

اخبار پولی مالی-عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خط قرمز ما خروج و جابه‌جایی کارخانه کربن ایران و فولاد اکسین از اهواز است، گفت: اجازه هرگونه جابه‌جایی و خروج صنایع اهواز به دیگر استان‌ها یا انتقال آن‌ها به غیر را نمی‌دهیم.