پرداخت بیش از ۲۰۵ هزار میلیارد ریال به صنایع اصفهان توسط بانک صنعت و معدن

پرداخت بیش از ۲۰۵ هزار میلیارد ریال به صنایع اصفهان توسط بانک صنعت و معدن

اخبار پولی مالی_ در مجموع ۲۰۵ هزار میلیارد و ۸۰۵ میلیون ریال توسط بانک صنعت و معدن به واحدهای صنعتی این استان تسهیلات پرداخت شده است که زمینه اشتغال ۴۹۱۵ نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده و ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال نیز با عنوان تسهیلات تبصره ۱۸ به صنایع این استان اختصاص یافته است.