احداث اسکله اختصاصی کارخانه آلومینیوم جنوب؛ تحقق شعار “ما میتوانیم”

احداث اسکله اختصاصی کارخانه آلومینیوم جنوب؛ تحقق شعار “ما میتوانیم”

اخبار پولی مالی-تلاش شبانه روزی سربازان جوان جبهه تولید جهت تخلیه محموله مواد اولیه مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب از کشتی ۱۸ هزار تنی در ترمینال و اسکله بزرگ اختصاصی آلومینیوم جنوب در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به بار نشست.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400