فولاد سنگان حامی شرکت های دانش بنیان است

فولاد سنگان حامی شرکت های دانش بنیان است

شرکت فولاد سنگان در حوزه دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها با همکاری پارک علم‌‌‌وفناوری خراسان، طی یک‌سال اخیر «پردیس فناوری صنایع‌‌‌معدنی فولاد سنگان» را با هدف حمایت از شرکت‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان در منطقه سنگان راه‌‌‌اندازی کرده است.