دولت سیزدهم بانی تحول در میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

دولت سیزدهم بانی تحول در میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

اخبار پولی مالی_ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سه حوزه ماموریتی جوان‌ترین وزارتخانه کشور است، حوزه‌هایی که نیازمند تغییرات اساسی در رویکرد و برنامه های اجرایی بود و دولت سیزدهم از همان سال اول برنامه تحول هر سه بخش را در دستور کار قرار داد که جذب3 میلیون گردشگر خارجی، راه‌اندازی 35 موزه و ثبت ملی 15 شهر و روستای صنایع‌دستی مهمترین شاخص‌های عملکردی در این سه حوزه است.