قیمت دلار از ٢٧ هزار تومان گذشت
در صرافی های بانکی؛

قیمت دلار از ٢٧ هزار تومان گذشت

اخبار پولی مالی-قیمت هر دلار آمریکا( اسکناس) امروز سه شنبه ۴ آبان ١۴٠٠ در صرافی های بانکی به ٢٧ هزار و ١٢٨ تومان رسید.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400