شرایط تخصیص دسته چک به اشخاص حقوقی تسهیل شد
از تاریخ ۱۰ مرداد ماه سال جاری

شرایط تخصیص دسته چک به اشخاص حقوقی تسهیل شد

اخبار پولی مالی- با تغییر مقررات ناظر بر تعیین تکلیف چک‌های صیادی از تاریخ ۱۰ مرداد ماه سال جاری، شرایط اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی تسهیل شد.