شیوه دریافت مجوز کسب و کار تغییر کرد
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی

شیوه دریافت مجوز کسب و کار تغییر کرد

اخبا رپولی مالی- بر اساس طرح مجلس، مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400