نکاتی که متقاضیان «بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد» باید بدانند
سازمان تأمین‌اجتماعی؛

نکاتی که متقاضیان «بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد» باید بدانند

اخبار پولی مالی_ بیمه «صاحبان حرف و مشاغل آزاد» یکی از انواع بیمه‌های خاص سازمان تأمین‌اجتماعی است که از این طریق، متقاضیان دارای حرف و مشاغل مختلف، می‌توانند با پرداخت حق بیمه مقرر از حمایت‌های قانونی مقرر برخوردار شوند.