تولید حق بیمه در سیستان و بلوچستان به عددی حدود ۲.۵ رسید
هفت سال فعالیت شعبه سیستان و بلوچستان بیمه تعاون :

تولید حق بیمه در سیستان و بلوچستان به عددی حدود ۲.۵ رسید

اخبار پولی مالی- شعبه زاهدان بیمه تعاون در تاریخ 27 اسفند 1393 وارد بازار صنعت بیمه استان شده و علی رغم وجود برخی مشکلات، زمینه ایجاد خدمات با ایجاد زیرساخت ها از جمله تاسیس شعبه، جذب نیرو و پذیرش نمایندگی را در دستور کار خود قرارداد.