شیران رکورد فروش ماهانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان را شکست

شیران رکورد فروش ماهانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان را شکست

اخبار پولی مالی_ ارزش فروش محصولات شرکت صنایع شیمیایی ایران در ماه های اخیر در یک رکورد زنی مجدد در طول سه دهه فعالیت، در مهرماه سال جاری به بیش از ده هزار میلیارد ریال بالغ گردید که در ازای فروش 26 هزار و 578 تن از محصولات این شرکت محقق شده است.