«کگهر» مجوز تاسیس واحد صنعتی گرفت

«کگهر» مجوز تاسیس واحد صنعتی گرفت

اخبار پولی مالی- شرکت سنگ آهن گهر زمین اعلام نمود دریافت مجوز تاسیس و احداث واحد صنعتی برای تولید آهن اسفنجی به شکل گندله و کلوخه به روش گرم به ظرفیت سالانه یک میلیون ٧٠٠ هزار تن در استان کرمان و شهرستان بردسیر است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی