تخلف در صدور مجوز تاسیس در صدر شکایت‌ها از درگاه ملی مجوز
وزارت اقتصاد اعلام کرد؛

تخلف در صدور مجوز تاسیس در صدر شکایت‌ها از درگاه ملی مجوز

اخبار پولی مالی_ درگاه ملی مجوزها به سامانه شکایت مجهز شده و متقاضی در صورت تاخیر یا مطالبه شروط یا مدارک غیر از موارد مصرح، می‌تواند بطور غیرحضوری شکایت را مطرح کند که در صورت ذی‌حق بودن، مجوز صادر می شود.