آغاز پرداخت ۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مسکن
مديرعامل بانک مسکن خبر داد

آغاز پرداخت ۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مسکن

اخبار پولی مالی- مديرعامل بانک مسکن، با بیان آغاز پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک، به منظور تسریع روند اجرای طرح جهش تولید مسکن، نسبت به دریافت عاملیت بانک مسکن در پرداخت تسهیلات تحت تعهد سایر بانک ها اعلام آمادگی کرد.