نقش شورای فقهی صنعت بیمه در اجرایی‌سازی تکافل در کشور

نقش شورای فقهی صنعت بیمه در اجرایی‌سازی تکافل در کشور

اخبار پولی مالی_ شورای فقهی صنعت بیمه با هدف «نظارت شرعی بر فعالیت های صنعت بیمه کشور»؛ «انطباق انواع بیمه‌نامه‌ها و... با موازین شرعی»؛ «طراحی و پیشنهاد بیمه جامع منطبق بر آموزه‌ها و معارف اهل بیت علیهم السلام»؛ «نظارت بر طراحی، تدوین و اجرای تکافل از منظر فقه شیعه» تشکیل گردیده است.