شرایط بیمه شدن زنان خانه‌دار و دختران مجرد
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد؛

شرایط بیمه شدن زنان خانه‌دار و دختران مجرد

اخبار پولی مالی- تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ سال سراسر کشور می‌توانند از حمایت‌های مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بهره‌مند شوند. برخورداری از این حمایت‌ها نیازمند تأهل و سابقه بیمه‌پردازی نیست.