اساسنامه جدید پست بانک ایران به تصویب رسید

اساسنامه جدید پست بانک ایران به تصویب رسید

اخبار پولی مالی_ پس از سال‌ها، پیگیری و تلاش اساسنامه پست بانک ایران برای تصویب به هیات دولت ابلاغ شد و اکنون بانک که از نظر قانونی بانک تخصصی و توسعه‌ای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است می تواند به وظیفه قانونی خود در این حوزه عمل کند و با تصویب اساسنامه جدید، این قانون ماهیت اجرایی پیدا کرد.