اعضای جدید شورای عالی مالیاتی منصوب شدند
از سوی وزیر اقتصاد :

اعضای جدید شورای عالی مالیاتی منصوب شدند

اخبار پولی مالی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بنا به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و با صدور احکام جداگانه ای اعضای جدید شورای عالی مالیاتی را منصوب کرد.