نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی‌امین همایش ملی و یازدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه برگزار شد

نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی‌امین همایش ملی و یازدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه برگزار شد

اخبار پولی مالی_ اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری سی‌امین همایش ملی و یازدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه، روز چهارشنبه 31 خرداد 1402 برگزار و در خصوص رویدادهای علمی و جزئیات برگزاری همایش سال جاری تبادل نظر و تصمیم‌گیری شد.