تقدیر شورای اسلامی روستای بهده از مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

تقدیر شورای اسلامی روستای بهده از مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

اعضای شورای اسلامی روستای بهده به اتفاق جمعی از معتمدین این روستا با حضور در منطقه ویژه اقتصازی پارسیان از تلاش‌های دکتر علامه مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی در راستای تعامل سازنده با جامعه پیرامونی و رفع مشکلات روستای بهده قدردانی کردند.