برگزاری کارگاه آموزشی معرفی چارچوب عملیاتی تکافل در صنعت بیمه ایران در شهر پاوه
پژوهشکده بیمه با همکاری دانشگاه پیام نور کرمانشاه برگزار می‌کند

برگزاری کارگاه آموزشی معرفی چارچوب عملیاتی تکافل در صنعت بیمه ایران در شهر پاوه

اخبار پولی مالی_ کارگاه آموزشی معرفی چارچوب عملیاتی تکافل (بیمه اسلامی) در صنعت بیمه ایران، با همکاری پژوهشکده بیمه و دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه، از ساعت 9:00 تا 11:00 روز چهارشنبه 10 اسفند 1401 در شهر پاوه برگزار می‌شود.