حق‌بیمه تولیدی هفت‌ماهه بیمه دانا به حدود ۱۴هزار میلیارد تومان رسید
مدیرعامل بیمه دانا مطرح کرد:

حق‌بیمه تولیدی هفت‌ماهه بیمه دانا به حدود ۱۴هزار میلیارد تومان رسید

اخبار پولی مالی_ مدیرعامل بیمه دانا با اعلام این خبر که حق‌بیمه تولیدی شرکت، طی هفت ماهه ابتدایی سال‌جاری در آستانه 14 هزار میلیارد تومان قرار گرفته است، تلاش‌ها و زحمات کارکنان را در این امر مهم، قابل تقدیر دانست.