جزئیات تحولات اقتصادی کشور در شهریور ۱۴۰۱

جزئیات تحولات اقتصادی کشور در شهریور ۱۴۰۱

اخبار پولی مالی_ بانک مرکزی در گزارشی از تحولات اقتصاد کلان کشور در شهریور ۱۴۰۱ از کاهش تورم نقطه به نقطه و سالیانه خبر داد و از سوی دیگر ارزش صادرات گمرکی در این ماه ۱۳.۳ درصد رشد داشت.