ایجاد شهرک زنجیره فوتوولتائیک انرژی‌های تجدیدپذیر در مسیر تحقق شعار سال است
استاندار کرمان:

ایجاد شهرک زنجیره فوتوولتائیک انرژی‌های تجدیدپذیر در مسیر تحقق شعار سال است

اخبار پولی مالی_ محمد مهدی فداکار استاندار کرمان در آیین" عملیات اجرایی شهرک زنجیره فوتوولتائیک انرژی های تجدیدپذیر ایران" گفت: مقام معظم رهبری همواره بر حمایت از شرکت های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت های آنها برای شکوفایی بخش های مختلف اقتصادی تاکید دارند و شعار سال جاری نیز از همین رو انتخاب شده است.اجرای ساخت این شهرک در مسیر تحقق همین منویات است.