شماره هشتم نشریه متن منتشر شد

شماره هشتم نشریه متن منتشر شد

اخبار پولی مالی_ شماره هشتم نشریه شرکت بیمه تجارت‌نو با نام “متن” منتشر شده است که در این نشریه مطالب متنوع و گوناگونی از آخرین رویدادها و تحولات داخلی بیمه تجارت‌نو و صنعت بیمه به چشم می‌خورد.