چگونه شماره اقتصادی دریافت کنیم؟

چگونه شماره اقتصادی دریافت کنیم؟

اخبار پولی مالی_ سازمان امور مالیاتی اقدام به تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی کرده و مودیان مکلف شدند از یکم مهر سال جاری برای فعالیت‌های اقتصادی خود از شماره اقتصادی جدید استفاده کنند.

قابل توجه مؤدیان مالیاتی: استفاده از شماره اقتصادی جدید
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور

قابل توجه مؤدیان مالیاتی: استفاده از شماره اقتصادی جدید

اخبار پولی مالی- در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با عنایت به ماده (6) آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (95) قانون مذکور، شماره اقتصادی جدید از تاریخ 1401/05/01 برای هر یک از پرونده های مالیاتی (اعم از پرونده های موجود و یا ثبت نام های جدید) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و از طریق پیامک به مؤدیان مالیاتی اطلاع رسانی گردیده است.