تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی
قابل توجه مودیان مالیاتی

تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی

اخبار پولی مالی_ سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره برداری از شماره اقتصادی و ماده (6) آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعالان اقتصادی کرده است.