چهار رکورد جدید در پتروشیمی لردگان ثبت شد
تولید پتروشیمی لردگان،۵۴۰ درصد افزایش یافت

چهار رکورد جدید در پتروشیمی لردگان ثبت شد

اخبار پولی مالی-پتروشیمی لردگان با افشای اطلاعاتی در کدال، از ثبت چهار رکورد جدید در حوزه تولید، فروش و صادرات خبر داد و اعلام کرد که به ۷۵ درصد ظرفیت تولید رسیده است.