افت ۲۸ هزار واحدی بورس
در معاملات امروز ثبت شد؛

افت ۲۸ هزار واحدی بورس

اخبار پولی مالی - شاخص کل بورس در پایان معاملات ۱ آبان با کاهش ۲۸ هزار واحدی به رقم ۱ میلیون و ۵۰۷ هزار واحد افت کرد.
نقش روابط عمومی در فرهنگ سازمانی
خسرو رفیعی

نقش روابط عمومی در فرهنگ سازمانی

اخبار پولی مالی-اگر فرهنگ سازمانی یک شرکت ، یک وزارتخانه یا هر ارگانی سست و دچار نقصان باشد تاثیر مستقیم برفعالیتهای روابط عمومی داشته و توفیق ایجاد ارتباط به سختی امکان پذیر است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400