شفاف سازی هزینه کرد دستگاه ها از عوارض دریافتی صنعت بیمه

شفاف سازی هزینه کرد دستگاه ها از عوارض دریافتی صنعت بیمه

اخبار پولی مالی_ رئیس هیات رئیسه سندیکای بیمه گران در نشست مشترک اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با مدیران ارشد صنعت بیمه، خواستار شفاف سازی هزینه کرد دستگاه ها از عوارض دریافتی صنعت بیمه شد و گفت نماینده بیمه در مراجع قضایی رسیدگی کننده به کلیه دعاوی با موضوع خسارت های بیمه ای حضور داشته باشد.