تاکید بر مشتری مداری در بازدید عضو هیات مدیره بانک ملی از شعب

تاکید بر مشتری مداری در بازدید عضو هیات مدیره بانک ملی از شعب

اخبار پولی مالی_ عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر مشتری مداری در بازدید از برخی شعب این بانک گفت که مذاکرات با واحدهای تجاری، اجرای صحیح و دقیق قراردادها و تعهدات و همچنین جلب رضایت مندی مشتریان از مهم ترین وظایف مدیران و همکاران واحدهای صف است.