شعب کشیک بیمه ایران در تهران امروز ارائه خدمت خواهند کرد

شعب کشیک بیمه ایران در تهران امروز ارائه خدمت خواهند کرد

اخبار پولی مالی_ مطابق با بخشنامه معاونت استانها و شعب به منظور تداوم خدمت رسانی به مردم شریف و بیمه گذاران محترم در استان تهران شعب خسارتی اتومبیل و درمان ضمن رعایت اصل صرفه جویی در مصرف انرژی با برقراری کشیک در امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ طبق روال معمول دائر خواهند بود.