عدم الزام اخذ تصویر مدارک هویتی جهت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
به شعب پست بانک ابلاغ شد؛

عدم الزام اخذ تصویر مدارک هویتی جهت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

اخبار پولی مالی_ معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران، بخشنامه عدم الزام اخذ تصویر مدارک هویتی از مشتریان حقیقی، جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شعب پست بانک ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شعب پست بانک ابلاغ شد

اخبار پولی مالی_ اداره کل امور بین الملل پست بانک ایران، آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 19 مردادماه سال جاری، هیات وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.