دیدار مدیران بانک ایران زمین از شعب غرب کشور

دیدار مدیران بانک ایران زمین از شعب غرب کشور

اخبار پولی مالی_ به منظور بازدید از شعب و دیدار با همکاران مدیریت شعب استان های غرب کشور، مدیر امور شعب استانها، مدیر امور حراست و مدیر امور توسعه سرمایه انسانی بانک ایران زمین به این استان ها سفر کردند.