تأکید بر مسئولیت پذیری، افزایش بهره وری و کارایی شعب بیمه میهن

تأکید بر مسئولیت پذیری، افزایش بهره وری و کارایی شعب بیمه میهن

اخبار پولی مالی_ در بازدید و دیدار مدیرعامل بیمه میهن و هیأت همراه با کارکنان و شبکه فروشِ شعب اراک و کرمانشاه، بر ضرورت بهبود عملکرد، مسئولیت پذیری، افزایش بهره وری و کارایی، بازاریابی و جذب پورتفوی متوازن در جهت رشد و تعالی این شرکت تأکید شد.