تجلیل از روسای موفق شعب بانک ملی توسط بانک مرکزی

تجلیل از روسای موفق شعب بانک ملی توسط بانک مرکزی

اخبار پولی مالی_ روسای 30 شعبه بانک ملی ایران در سیزدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک‌های کشور در محل سالن همایش‌های بانک مرکزی به عنوان روسای موفق و برتر انتخاب شدند و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

کاهش ۶ درصدی شعب بانک ملی ایران
در سال گذشته صورت گرفت:

کاهش ۶ درصدی شعب بانک ملی ایران

اخبار پولی مالی- بانک ملی ایران در سال گذشته به منظور آزادسازی منابع محبوس در قالب واحدها، تعداد شعب و باجه های خود را 6 درصد کاهش داد.