سرپرست جدید اداره امور شعب بانک ملی بوشهر معرفی شد

سرپرست جدید اداره امور شعب بانک ملی بوشهر معرفی شد

اخبار پولی مالی_ مراسم معارفه و تودیع رئیس اداره امور شعب استان بوشهر با حضور، معاون امور شعب و بازاریابی منطقه دو کشور ، معاون منابع انسانی ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دیگر مسئولان استان برگزار و محسن دادخواه تهرانی به عنوان سرپرست جدید اداره امور شعب استان بوشهر معرفی شد.