تعطیلی برخی از شعب بانک سامان

تعطیلی برخی از شعب بانک سامان

اخبار پولی مالی_ با اعلام ستاد مدیریت بحران کشور و همچنین استانداری‌ها برای کنترل مصرف انرژی برخی از شعب بانک سامان در سراسر کشور تعطیل شد.