افتتاح شعبه میدان ونک بانک اقتصادنوین در تهران

افتتاح شعبه میدان ونک بانک اقتصادنوین در تهران

اخبار پولی مالی_ شعبه میدان ونک بانک اقتصادنوین در تهران که پیش‌ازاین به‌منظور انجام عملیات بازسازی به محل موقت منتقل‌شده بود با اتمام عملیات بازسازی و تجهیز در محل قبلی آماده ارائه خدمات به هم‌وطنان است.