افتتاح شعبه میدان هروی بانک اقتصادنوین در تهران

افتتاح شعبه میدان هروی بانک اقتصادنوین در تهران

اخبار پولی مالی_ شعبه میدان هروی بانک اقتصادنوین در تهران که پیش‌ از این به‌منظور انجام عملیات بازسازی به محل موقت منتقل‌شده بود با اتمام عملیات بازسازی و تجهیز در محل قبلی آماده ارائه خدمات به هم‌وطنان است.