بازدید سرپرست بانک ملی از صرافی ملی و شعبه مستقل فردوسی

بازدید سرپرست بانک ملی از صرافی ملی و شعبه مستقل فردوسی

اخبار پولی مالی_ نجارزاده سرپرست بانک ملی ایران در بازدید از شعبه مستقل فردوسی و صرافی ملی ضمن گفت و گوی صمیمانه با مشتریان و کارکنان، خواستار معاملات و مبادلات ارزی در صرافی ملی و شعب بانک براساس قیمت های مصوب و اعلام شده توسط بانک مرکزی شد.