شعبه قشم بیمه البرز افتتاح شد
با حضور فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر

شعبه قشم بیمه البرز افتتاح شد

اخبار پولی مالی_ در آیینی با حضور، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت بیمه البرز، فرماندار، شهردار، اعضای شورای شهر و سایر مقامات محلی شهرستان قشم ، شعبه بیمه البرز در جزیره قشم افتتاح شد.