افتتاح شعبه جدید بانک سینا در نازی آباد تهران
با حضور مدیرعامل انجام شد:

افتتاح شعبه جدید بانک سینا در نازی آباد تهران

اخبار پولی مالی- طی مراسمی با حضور مدیرعامل بانک سینا، شعبه جدید این بانک در نازی آباد تهران در راستای توسعه خدمات و رفاه حال شهروندان گرامی به بهره برداری رسید.