شناساندن ظرفیت‌های بیمه‌ای به آحاد جامعه گرد مظلومیت را از چهره صنعت بیمه پاک خواهد کرد
رئیس کل بیمه مرکزی در بازدید از شعبه بیمه پارسیان در استان گیلان:

شناساندن ظرفیت‌های بیمه‌ای به آحاد جامعه گرد مظلومیت را از چهره صنعت بیمه پاک خواهد کرد

اخبار پولی مالی_ صنعت بیمه، پیچیدگی‌های زیاد و منحصر به فردی دارد که بحث پرداخت خسارت و همچنین موضوع تامین مالی متناسب با وضعیت اقتصادی از مهم‌ترین ماموریت‌های آن به شمار می‌رود.